График работы

Тел: 99-97-35  сот:  8(701) 309-2226                                      ЖТД-дің 2023 ж.  Жұмыс кестесі     График работы  ВОП на 2023 г.

    № участка

Дәрігердің аты-жөні

Ф.И.О врача

Дүйсенбі

понедельник

Сейсенбі

Балалар күні

вторник

детский  день

     Сәрсенбі

среда

 

 Бейсенбі

Балалар күні

  четверг

детский  день

  Жұма

пятница

кабинет

 

№ 1

 

Айбекова

Асем

Биркеновна

08.00-13.00

 

08.00-13.00

08.00-13.00

 

08.00-13.00

08.00-13.00

 

 

207

Балалар күні

детский  день

Балалар күні

детский  день

 

№ 2

Әбдіхәдір

Исламбек

Сапарәліұлы

09.00-12.00

15.00-18.00

Балалар күні

детский  день

09.00-12.00

15.00-18.00

Балалар күні

детский  день

09.00-12.00

204 вр

 

216 м/с

 

№ 4

Аюпова

Жибек

Бакытовна

15.00-18.00

10.00-13.00

Балалар күні

детский  день

15.00-18.00

10.00-13.00

Балалар күні

детский  день

15.00-18.00

 

206

 

 

№ 5

Жамсат А. Ж.

(3-18 лет)

Халилов Б.М (18 л )

15.00-18.30

15.00-18.30

Балалар күні

детский  день

09.00-12.30

09.00-12.30

Балалар күні

детский  день

15.00-18.30

 

213

 

 

№ 6

Аюпова

Жибек

Бакытовна

09.00-14.00

14.00-19.00

Балалар күні

детский  день

09.00-14.00

14.00-19.00

Балалар күні

детский  день

09.00-14.00

206 вр

 

214 м/с

 

№ 7

Ахматова

Шахноза

Сабиржановна

15.00-20.00

08.00-13.00

Балалар күні

детский  день

15.00-20.00

08.00-13.00

Балалар күні

детский  день

15.00-20.00

204 вр

 

216 м/с

 

№ 8

Джубаев

Абзал

Омарович

15.00-20.00

08.00-13.00

Балалар күні

детский  день

15.00-20.00

 

08.00-13.00

Балалар күні

детский  день

15.00-20.00

 

206 вр

 

214 м/с

 

№ 9

Халилов

Бекзат

Мусурмонұлы

09.00-14.00

09.00-14.00

Балалар күні

детский  день

15.00-20.00

15.00-20.00

Балалар күні

детский  день

09.00-14.00

 

215

 

    № 10

Жамсат

Анар

Жамсатқызы

 

08.00-13.00

08.00-13.00

Балалар күні

детский   день

14.00-19.00

14.00-19.00

Балалар күні

детский  день

08.00-13.00

 

208